Over Van Hattum Infra

Ruimte is een schaars en kostbaar goed. Dat onderkennen we en daarom gaan wij verantwoordelijk om met de aan ons gegunde opdrachten. We spreken over een leefomgeving en realiseren ons dat we deze optimaal moeten overdragen op onze kinderen en kleinkinderen.

Wat zou u ervan vinden als wij dit terrein eens flink onder handen zouden nemen?


Dat hebben we al gedaan, met respect voor natuur en milieu. Zie: Valleikanaal

Wij zijn gestart in 1989 met bosbouw. De vraag naar grondwerk en bestraten nam steeds meer toe en werd de belangrijkste activiteit binnen ons bedrijf.
Bijna automatisch volgde het aanleggen van riolering en ook asfalteren.
In de loop der jaren transformeerden wij van onderaannemer naar hoofdaannemer. Daarom hebben wij ook onze naam aangepast:
Van Hattum Infra B.V.
Aangenaam kennismaken.

U kunt al uw werkzaamheden in de civiele techniek, weg en waterbouw, aan ons toevertrouwen. Grondwerk, riolering, bestraten en asfalteren. Ook voeren wij met regelmaat bestrating en tuinaanleg opdrachten uit voor particulieren.

Onze opdrachtgevers zijn aannemers, agrariërs, bedrijven in het algemeen, gemeenten, particulieren en projectontwikkelaars.